ISO 9001:2015

Intertraining voldoet opnieuw aan de eisen die de wereldwijd erkende norm ISO 9001-2015 stelt op het gebied van kwaliteitsmanagement. Zij blijft daarmee in bezit van het certificaat, dat een belangrijke graadmeter is van de hoge kwaliteit van een organisatie. De auditor heeft op basis van de ISO audit een positief advies afgegeven, zonder opmerkingen.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Tijdens een audit wordt er gekeken naar een aantal verschillende onderdelen:

  • Omzetgroei
  • Aantoonbare kwaliteit
  • Hogere klanttevredenheid
  • Efficiëntie en kostenbesparing
  • Aanpassend vermogen in een veranderende markt

Een ISO audit bestaat uit twee fases:

  1. Fase 1: vooronderzoek
  2. Fase 2: certificeringsonderzoek

In de eerste fase wordt de documentatie (het managementsysteem) onderzocht. Op basis hiervan wordt vastgesteld of de organisatie klaar is voor de tweede fase. In die fase komt de auditor daadwerkelijk langs om verschillende aspecten te controleren.

Leave a Reply