Ontruimingsplannen

Ontruimingsplan

In een goed ontruimingsplan staan procedures en afspraken beschreven die in geval van een calamiteit van kracht worden. Uit het plan moet duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor welke taak tijdens welke calamiteit. Ook dient helder beschreven te zijn welke hulpmiddelen beschikbaar zijn voor gebruik en welke taken BHV’ers hebben. Zij dienen dit plan als leidraad te gebruiken wanneer de situatie erom vraagt.

Wanneer je over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie beschikt, is een ontruimingsplan vanuit het Bouwbesluit vereist. Het hebben van een actueel ontruimingsplan is van essentieel belang voor een veilige werkomgeving of verblijfplaats. In dit plan worden tevens plattegronden opgenomen die voldoen aan de huidige NEN1414. Al onze ontruimingsplannen voldoen aan de huidige NEN8112.

 

Werkwijze

Na opdracht verstrekking komt één van onze adviseurs langs voor een inventarisatie van de gegevens die nodig zijn voor het vervaardigen van het ontruimingsplan. Op basis hiervan zal een conceptplan worden opgesteld dat ter goedkeuring zal worden aangeboden. Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen zullen hierin worden verwerkt. 

De plattegronden zullen worden opgezet d.m.v. digitale tekeningen in AutoCAD en gecontroleerd worden op actualiteit en juistheid. Vervolgens zal het definitieve plan, inclusief plattegronden, geïmplementeerd worden bij de BHV-ers en/of gebruikers van het pand.

Extra mogelijkheden

  • Wij bieden een aantal complementaire diensten:
  • het opstellen van ontruimingsplattegronden;
  • het implementeren van het ontruimingsplan;
  • een ontruimingsoefening.