Nood- en transparantverlichting

Nood- en transparantverlichting


Brandende nood- en transparantverlichting voorkomt paniek en geeft houvast. Wij verzorgen duidelijke noodverlichting welke voldoet aan de vereisten vanuit het ‘Bouwbesluit 2012’. 

Noodverlichting

Deze verlichtingsvorm treedt automatisch in werking, zodra de stroom uitvalt of wanneer kabels doorbranden of smelten als gevolg van kortsluiting. Noodverlichting stelt uw medewerkers en/of bezoekers in staat om snel en veilig hun weg te vinden bij het verlaten van het pand en hierbij niet te verdwalen of te struikelen over obstakels.

Transparantverlichting

Transparantverlichting (bewegwijzering) is een belangrijke veiligheidsvoorziening in een bedrijf. Een juiste en duidelijke bewegwijzering zorgt ervoor dat men bij een calamiteit in korte tijd, via een veilige weg, het bedrijf kan verlaten.

 

Soorten

Intertraining kan alle soorten nood- en transparantverlichting leveren, plaatsen en onderhouden. LED armaturen vervangen steeds meer het armatuur met TL-buis. Intertraining voert een zeer fraaie, MVO-verantwoord en prijstechnisch interessante lijn met LED armaturen.

Periodiek(e) controle/onderhoud

Intertraining kan alle merken en soorten nood- en transparantverlichting periodiek controleren op werkbaarheid en onderhouden. Accu’s dienen één keer per vier jaar te worden vervangen. Ook dit kunnen wij verzorgen.

Certificaat

Na afloop van de controle ontvang je een digitaal certificaat waarin vermeld wordt dat de nood- en transparantverlichting voldoen aan de geldende NEN-normen. Met dit certificaat kan de eigenaar aantonen dat hij voldoet aan de wettelijke eis.

Bij controle door brandweer/verzekeraar kunnen deze gegevens worden overgelegd.