Vuurlastberekeningen

Vuurlastberekening

Een vuurlastberekening is een bepaling van de vaste en variabele vuurlast van het object en de daarin gelegen materialen. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 en voorgeschreven NEN normen.

Doel

  • Aantonen dat de gemiddelde vuurlast onder de grenswaarde blijft;
  • Het bepalen van de maximaal toegestane compartimentgrootte;
  • Voldoen aan de door bevoegd gezag te stellen eisen.

Aansturing tot vuurlastberekening

Wanneer een gebouw of object de maximale grenswaarde van het Bouwbesluit overschrijd, is het van belang om aan te kunnen tonen dat het gebouw, inclusief alle in het gebouw aanwezige materialen, binnen de maximaal toegestane vuurlast blijven. Het bevoegd gezag kan dit, wanneer zij dit nodig achten, middels een aanschrijving van eisen en op basis van de uitkomst van de vuurlastberekening wel of niet aanvullende eisen stellen.