Preventiemedewerker

Training preventiemedewerker

Ieder bedrijf is verplicht om over een preventiemedewerker te beschikken. Hij of zij kan maatregelen uitvoeren die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Om deze rol effectief te kunnen uitvoeren, is een gedegen opleiding zeer waardevol. 

Doel training

Als preventiemedewerker moet je drie wettelijk vastgesteld taken kunnen uitvoeren. Het doel van de training is dan ook om de kennis op het gebied van deze drie taken op het gewenste niveau te krijgen:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
 • In nauwe samenwerking met een eventuele ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging adviseren over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Naast de theorie die wordt behandeld, komen de communicatieve vaardigheden tijdens een aantal oefeningen ook aan bod.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Functie en taken van de preventiemedewerker
 • Arbeidsrisico’s in de organisatie Arbowetgeving
 • Algemene basiskennis RI&E, waaronder
 • Beleid
 • Organisatiekunde
 • Veiligheid
 • Gezondheid en welzijn
 • Basiselementen ‘Wet Verbetering Poortwachter’
 • Basiselementen ergonomie
 • Agressie, geweld en fysieke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Communicatieve vaardigheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Certificering

Na de training maak je een examen. Als je deze met goed gevolg aflegt, ontvang je van ons het certificaat ‘Preventiemedewerker’.

Tijdsduur en locatie

De training tot preventiemedewerker duurt één dag. Wij geven de training in ons moderne en goed uitgeruste opleidingscentrum in Nieuw-Vennep, regio Haarlemmermeer. Onze lokalen, welke zijn voorzien van moderne (digitale) apparatuur, bevatten alles om de training in een prettige omgeving te kunnen volgen.

Wil je meer informatie over deze training? Of ben je benieuwd naar de beschikbare data? Neem dan contact met ons op en laat ons je verder helpen.