Preventiemedewerker

Training Preventiemedewerker

Elk bedrijf dient over ten minste één preventiemedewerker te beschikken. Hij of zij werkt, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, aan de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Om deze rol effectief te kunnen uitvoeren, is een gedegen opleiding zeer waardevol. 

Doel training

Als preventiemedewerker dien je drie wettelijk vastgestelde taken uit te kunnen voeren. Het doel van deze training is om de kennis op het gebied van deze drie taken op het gewenste niveau te krijgen. De drie wettelijk vastgestelde taken zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
 • In nauwe samenwerking met een eventuele ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging adviseren over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

 

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Functie en taken van de preventiemedewerker
 • Arbeidsrisico’s in de organisatie Arbowetgeving
 • Algemene basiskennis RI&E, waaronder
 • Beleid
 • Organisatiekunde
 • Veiligheid
 • Gezondheid en welzijn
 • Basiselementen ‘Wet Verbetering Poortwachter’
 • Basiselementen ergonomie
 • Agressie, geweld en fysieke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Communicatieve vaardigheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Certificering

Na de training maak je een examen. Als je deze met goed gevolg aflegt, ontvang je van ons het certificaat ‘Preventiemedewerker’.

Tijdsduur en locatie

De training tot preventiemedewerker duurt één dag. Wij geven de training in ons moderne en goed uitgeruste opleidingscentrum in Nieuw-Vennep, regio Haarlemmermeer. Onze lokalen, welke zijn voorzien van moderne (digitale) apparatuur, bevatten alles om de training in een prettige omgeving te kunnen volgen.

Wil je meer informatie over deze training? Of ben je benieuwd naar de beschikbare data? Neem dan contact met ons op en laat ons je verder helpen.