Brandscans

Brandscans

Een brandscan is in de basis een brandveiligheidsonderzoek dat verricht wordt naar het betreffende object. Het onderzoek bestaat uit het toetsen van het object en het beoogde gebruik daarvan aan de hand van het Bouwbesluit en diverse voorgeschreven brandveiligheidsnormen, waarvan een rapportage wordt opgesteld. Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van brandscans en bieden drie varianten aan: 

 • QuickScan
 • Reguliere brandscan
 • Uitgebreide brandscan

 

Quickscan

Doel
Een algemene indruk krijgen van de brandveiligheidsstatus van het object. De rapportage kan als grondslag dienen voor nader onderzoek.

Kenmerken

 • Steekproefsgewijs veldonderzoek;
 • Beknopte rapportage.

Reguliere brandscan

Doel
De huidige brandveiligheidsstatus inzichtelijk te maken en maatregelen benoemen om (weer) aan minimaal wet- en regelgeving te voldoen.

Kenmerken

 • Deskonderzoek;
 • Veldonderzoek;
 • Rapportage.

Uitgebreide brandscan

Doel
De huidige brandveiligheidsstatus inzichtelijk maken middels een zeer specifieke rapportage en maatregelen benoemen om (weer) aan minimaal wet- en regelgeving te voldoen. De rapportage kan als grondslag dienen voor het aangaan van een offertetraject met herstellende partijen.

Kenmerken

 • Voorbereidend veldonderzoek;
 • Deskonderzoek;
 • Uitgebreid veldonderzoek;
 • Uitgebreide rapportage;
 • Sparingslijst