VISIE.nl imago keurmerk

Natuurlijk weten we wie we zijn en waar we naartoe willen. Maar, misschien wel belangrijker, hoe zien onze relaties Intertraining écht? Dat hebben wij door VISIE.nl laten onderzoeken. Het onafhankelijke onderzoek is door ruim 200 van onze relaties (anoniem) ingevuld. Bij één van de onderdelen werd gevraagd naar een algemene waardering van Intertraining op een schaal van 1 tot 5. Dat onze klanten ons waarderen met een 4,5 is iets waar wij met het gehele team meer dan trots op zijn!

Visie beter uitdragen

Naast een algemeen cijfer, hebben de deelnemers aan het onderzoek ook aangegeven welke associaties Intertraining bij hen oproept. Informatie die voor ons ontzettend waardevol is. Nu wij weten hoe wij door onze klanten gezien worden, kunnen wij onze visie het komende jaar nog beter uitdragen. De tijd en moeite die onze klanten hebben genomen om mee te doen aan dit onderzoek waarderen wij heel erg!

Wat is imago precies?

Imago is het beeld dat een doelgroep heeft van een organisatie. Dit beeld is de uitkomst van alles wat een organisatie onderneemt om de (gewenste) identiteit over te brengen. In de ideale wereld sluit de identiteit naadloos aan op het imago.

Meer informatie over hoe het onderzoek is uitgevoerd is te vinden op www.visie.nl.

Leave a Reply