Week van de RI&E

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De specifieke risico’s van je bedrijf in kaart brengen? Dat kan met een RI&E. De ervaring leert dat de juiste aandacht voor de veiligheid en gezondheid van je personeel zorgt voor minder ziekteverzuim en een kleinere kans op ongevallen.

Doel

Met een RI&E:

 • Krijg je inzicht in de gevaren waaraan medewerkers worden blootgesteld en de hieraan verbonden risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Worden maatregelen geformuleerd om risico’s weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken en/of te beheersen
 • Kunnen criteria worden geformuleerd die nodig zijn voor het opzetten van een arbo- en/of verzuimbeleid

Rapportage

Na de Risico-inventarisatie en evaluatie stellen we een rapport op. De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbobeleid en de aanbevolen verbeterpunten.


Plan van aanpak

Jouw werkplek wordt door één van onze deskundigen beoordeeld en de aanwezige risico’s geïnventariseerd. Hierna zal een analyse worden gemaakt van de ernst van de risico’s en de termijn van aanpak. Vervolgens zullen we het uiteindelijke rapport aan je aanbieden zodat je met de aanpak van de omschreven risico’s aan slag kan gaan.  Het uiteindelijke rapport bevat ten minste de volgende onderdelen:

 • Alle uit het werk voortkomende risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Een prioriteitenlijst inzake de ernst van de geconstateerde risico’s
 • Maatregelen die nodig zijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf

Uitvoering

De uitvoering van een RI&E bevat de volgende onderdelen:

 • bedrijfsbezoek door deskundig adviseur;
 • het houden van interviews met medewerkers op diverse niveaus;
 • het bezichtigen van het kantoor, werkplaats, magazijn en andere relevante werkplekken;
 • het opstellen van een praktische rapportage door adviseur met plan van aanpak;
 • de RI&E laten toetsen volgens de wettelijke verplichting door een erkende kerndeskundige.

Onze ervaring leert dat een RI&E een goede stap is om het arbobeleid te verbeteren, waardoor het ziekteverzuim wordt teruggedrongen en minder ongevallen plaatsvinden.