voorwaarden

Algemene informatie

Voorwaarden

Op alle door Intertraining geleverde producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de volgende link:

Algemene Voorwaarden - producten en diensten


Op het gebruik van de website van Intertraining, is de disclaimer voor intertraining.nl van toepassing.