Een ontruiming moet je oefenen, wij regelen het in vijf stappen!

Er is een brandoefening. Het brandalarm wordt geactiveerd en door de geveinsde rookontwikkeling wordt het zicht in rap tempo slechter. Medewerkers rennen verward door elkaar heen en er ontstaat lichte paniek op zoek naar de dichtstbijzijnde uitgang.

Bovenstaande situatie wil je als bedrijf voorkomen wanneer er écht brand uitbreekt in een gebouw. Voor bedrijven is het daarom van belang dat de BHV’ers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming. Door regelmatig een ontruimingsoefening te houden worden de medewerkers voorbereid op zulke situaties. In vijf stappen regelen wij een ontruimingsoefening voor jouw bedrijf.

Stap 1: Ontruimingsplan 
Een ontruimingsoefening begint met het hebben van een ontruimingsplan. In het ontruimingsplan staan de procedures, taken en afspraken beschreven in het geval van een calamiteit. Uit het plan moet duidelijk worden wie – welke BHV’er – verantwoordelijk is voor welke taak tijdens welke calamiteit.  

Stap 2: Het scenario afstemmen
Je kunt voor een oefening ‘gewoon’ het ontruimingsalarm inschakelen en kijken hoe lang het duurt voordat iedereen het gebouw heeft verlaten. Maar ervaring leerdat het vooraf afspreken van een scenario meer effect heeft.  Zo kan de oefening aangekondigd of onaangekondigd zijn en kan gebruik gemaakt worden van LOTUS slachtoffers, brand- en rooksimulatie of andere hulpmiddelen.  

Stap 3: Scenario draaien 
Tijd voor actie! De alarmdiensten zijn op de hoogte gesteld van de oefening, dus het echte werk kan beginnen. Tijdens de oefening ligt de nadruk op de organisatie en communicatie van het BHV-team.  

Stap 4: Evaluatie
Misschien is dit onderdeel wel het belangrijkste: de evaluatie. Hoe is de oefening verlopen? Wat ging heel goed en wat kan er verbeterd worden? Na de ontruimingsoefening houden wij direct een evaluatie met het BHV-team, waarbij wordt besproken wat goed ging, waar men tegenaan liep en waar de eventuele verbeterpunten liggen.  

Stap 5: Rapportage en advies
De ontruimingsoefening wordt ook schriftelijk vastgelegd, zodat er een rapportage is van het verloop van de oefening. Uiteraard worden de op- en aanmerkingen en aanbevelingen verwerkt in deze rapportage, waarbij de uitkomsten ook kunnen dienen als input/advies voor een vervolgoefening 

Wil je meer informatie over ontruimingsoefeningen of wil je dat wij er een voor je verzorgen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag!