Klantvriendelijk beveiligen

Training Klantvriendelijk Beveiligen

Hospitality maakt onderdeel uit van de nieuwe beveiligingsstrategie ‘proactief beveiligen’. Prettige beveiliging draagt positief bij aan goede klantbeleving en daarmee aan goede recensies. Het blijkt belangrijke toegevoegde waarde te hebben voor organisaties. Vandaar dat wij een training ontwikkeld hebben die in teken staat van gastvrijheid, effectiviteit en flexibiliteit. In onze training Klantvriendelijk Beveiligen passen wij de beste methodieken uit de hospitality toe op beveiliging.

Interactie

In een proactieve beveiligingsstrategie ontkomen beveiligers er niet aan om meer op de voorgrond te treden. Een gastvrije opstelling is daarbij noodzakelijk. Je kunt je voorstellen dat het slecht is voor het imago van een organisatie wanneer een beveiliger als een botte boer te werk gaat. Onze training legt de focus op de manier van interactie. Je blijft, uiteraard, alert op afwijkend gedrag en anticipeert hierop. Echter leren we je methodieken aan waarop je dit kunt doen zodanig dat jouw handelingswijze door de betreffende persoon als positief wordt ervaren indien zijn intenties goed blijken te zijn. Fijn voor hem, fijn voor jou en fijn voor het bedrijf.

 

 

Klantbeleving

Het is de toon die de muziek maakt. Om dit concreet te maken vragen we jou de volgende twee reacties met elkaar te vergelijken. De situatie is als volgt:

Je ziet een persoon voor een pand dwalen. Hij vertoont a-typisch gedrag.
Je stapt eropaf en zegt: “Wat doet u hier?”
Of je zegt: “Goh, ik zie dat u hier al een tijdje heen en weer loopt. Wacht u soms op iemand?”
De persoon reageert met de mededeling dat hij op een collega wacht.
Jouw reactie: “Oh. En wie is dat dan?”
Of: “Kom even binnen. Zal ik jouw collega voor je bellen? Wil je een kop koffie terwijl je wacht?”

Klopt het verhaal? Dan geef je iemand een fantastische klantbeleving. Heeft iemand kwade bedoelingen? Dan komen deze heel gauw boven tafel.

 

Vooroordelen

Afwijkend gedrag impliceert niet per definitie kwade intenties. In deze training besteden we aandacht aan feitelijk luisteren en afrekenen met vooroordelen en aannames. De bewustwording die wij teweegbrengen zorgt voor een andere houding en een prettigere manier van werken.

Onze ervaring is dat deze nieuwe gastvrije manier van werken veel resultaat oplevert. Organisaties krijgen de kans hun hospitality naar een hoger niveau te tillen, terwijl het beveiligers een boost geeft. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid en functioneren beter. Gastvrij en proactief beveiligen zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor onze derde en vierde pijlers: Flexibel en Effectief beveiligen.