De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers te zorgen voor een optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen, gaan ook overheidsinstanties steeds meer over op een VCA-veiligheidszorgsysteem. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de verplichte certificaten ‘Basisveiligheid B-VCA’ en ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA’. Intertraining verzorgt ook deze cursussen.

Tevens is in de Arbowet vastgelegd dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Aan de andere kant hebben de werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden.

Basis VCA: veel bedrijven zijn tegenwoordig VCA-gecertificeerd. Ook vanuit die invalshoek zijn werkgevers verplicht hun werknemers goede instructies te geven over veilig werken. Met het diploma Basisveiligheid (B-VCA) is aantoonbaar dat aan die eis wordt voldaan. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: Arbowet, risico’s en preventie, gevaarlijke stoffen, machines en gereedschappen, hijsen en tillen, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA): de module VOL biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. De onderdelen uit de module Basisveiligheid die van belang zijn voor de leidinggevenden, zijn geïntegreerd in de module VOL. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: dezelfde lijst als bij Basis VCA, bedrijfsnoodplannen, risico-inventarisatie en -evaluatie, veiligheidsprocedures, werkvergunning.

Tijdsduur: 1 dag. Locatie: opleidingscentrum Intertraining te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer. Bij aanmelden van een hele groep is uw eigen locatie ook mogelijk.

Certificering: de opleiding wordt afgesloten met een examen via computer. Aan het einde ontvangt u meteen de uitslag. Bent u geslaagd, dan ontvangt u binnen enkele dagen het diploma B-VCA of VOL-VCA. Dat diploma is tien jaar geldig.